Lagar och Regler

Från FPV wiki
Hoppa till: navigering, sök

Det råder mycket tvetydigheter och missuppfattningar om drönare och lagen. Flygandet regleras av flera olika myndigheter, lagar, regler och rekommendationer. Vi försöker lista dom nedan:


Myndigheter och deras Ansvarsområden

Det finns tre olika myndigheter som är relevanta för FPV piloter

 • Transportstyrelsen - Sköter luftrummet i stort
 • Lantmäteriet - godkänner fotografier tagna från luften
 • Datainspektionen - har hand om tillstånd för "övervakningskameror", vilket tyvärr Drönare kan räknas som (fram till 1:a Augusti 2017 då en lagändring tar bort detta).

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen ansvarar för allt som har med luftrummet att göra och vem och vad som får flyga där.

Nuvarande regler är ganska vettiga och ännu bättre regler är på ingång (som t.ex. skall tillåta flygning även inom kontrollzon om man håller sig under 50 meter, i dagsläget gäller 0 meter)

Regler och rekommendationer

 • Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. (mer info i stycket om kontrollzoner)
 • Håll avstånd till människor och djur. Se till att ha ett ordentligt avstånd, och flyg aldrig över folkmassor. Grundregeln är utsätt inte andra för fara.
 • Flyg inom synhåll. Flyg alltid så att du ser din drönare. Flyg inte högre än 120 meter eller längre bort än 500 meter från dig.
 • Visa hänsyn. En drönare låter och kan störa andra människor. Flyg där du inte stör någon och sprid bara fotografier på de som själva valt att bli fotograferade.

Externa länkar:

Kontrollzoner & Restriktionsområden

Fel vid skapande av miniatyrbild: Fil saknas
Större delen Stockholm täcks av bromma CTR

I närheten av flygplatser och i flera storstäder (bland annat större delen av Stockholm) finns det luftkontrollzoner som sträcker sig enda ner till marken. All flygning inom kontrollzon kräver att du i förväg tar kontakt med det lokala flygtornet för den aktuella kontrollzonen och begär tillstånd att flyga. I mindre trafikerade luftrum kan det vara lätt att få, och på andra platser kan det vara mycket svårt.

Om man inte kan få ett enskilt tillstånd att flyga inom kontrollzonen kan man flyga på modellflygfält om sådana finns, under förutsättning att man följer modellflygfältets regler. En annan möjlighet är att flyga när kontrollzonen är stängd och luften alltså är fri. Man måste i så fall ringa kontrolltornet och säkerställa att det verkligen är stängt, då luftrummen ibland kan ha förlängda öppettider.

Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga,till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart.

Det är nya regler på gång som kommer att tillåta flygning inom kontrollzon om man håller sig under 50 meters höjd, och håller visst avstånd till själva landningsbanan. Men än så länge gäller tyvärr de gamla 0 meter, d.v.s. i princip är det olagligt att kasta pappersflygplan i hela Stockholm.... tyvärr.

Externa länkar:

Lantmäteriet

Lantmäteriet sköter idag granskning av flygfotografier som skall spridas vidare. (Detta sköttes tidigare av militären.)

Rent krasst skall man söka tillstånd för att sprida flygfoton, men det finns en diger lista av undantag för vilket inget tillstånd behövs. Det som en vanlig FPV flygare filmar (speciellt under t.ex. ett Race) faller i stort sett alltid under undantagen, så man behöver inte godkänt.

Undantag

Exempel på saker som man INTE behöver tillstånd för att sprida bilder på (fullständig information på länken nedan):

 • Offentlig Plats
 • Område för offentlig tillställning
 • Anläggning för lek, idrott och camping
 • Golfbana med tillhörande byggnader
 • Bostadsbyggnad med tillhörande mark och anläggningar
 • Åkermark
 • Område för arkeologisk undersökning
 • Dagbrott för mineral- och malmfyndigheter
 • Täkt för grus, berg eller torv
 • Deponi för avfall, flis och snö
 • Övningsområde för obemannade luftfartyg
 • Byggarbetsplats

Spridningstillstånd

För att få sprida bilder eller video inspelat från luften som inte faller under undantagen ovan krävs lantmäteriets tillstånd. Man kan antingen skicka in sitt material i förväg före varje publicering via deras elektroniska tjänst. Men i samtliga fall fall så får inte bilder publiceras av skyddsobjekt. Även viss infrastruktur som t.ex. kraft och vattenförsörjning kan omfattas av skyddet.

Externa länkar: Mer info kan läsas på Lantmäteriets hemsida:


Datainspektionen

Datainspektionen administrerar tillstånd för kameraövervakning, som en olycklig dom 2016 sorterade "drönare" under. Men efter 1:a Augusti 2017 skall man inte längre behöva bekymra sig om datainspektionens "påhitt" hoppas vi... :)

Kameraövervakningslagen (KÖL)

Fel vid skapande av miniatyrbild: Fil saknas
Knut Johansen

Riksdagen har 2017-06-20 beslutat om en lagförändring som gör att drönare slutar omfattas av KÖL den första augusti 2017. Fram till dess så ligger FPV-utövande på allmän plats inom en juridisk gråzon. Enligt vissa tolkningar så räknas inte FPV så övervakning enligt KÖL §10.1 (se nedan), enligt andra är domen prejudicerande för alla drönare med kamera.

KÖL (kameraövervakningslagen) är en lag som är skriven för att skydda den personliga integriteten och stiftades 1977 i en tid långt innan kamera-drönaren var uppfunnen. I lagen framgår bland annat att kameran ska vara "varaktigt uppsatt" och "fast monterad" vilken inte något stämmer in på en drönare som är fritt rörlig och bara kan operera max någon halvtimme i sträck. Efter en dom i högstaförvaltningsdomstolen när en drönarfotograf nekades tillstånd att flygfotografera trädgårdar har många sedan missuppfattat det hela som att "drönare är förbjudna", medan sanningen snarare är "drönare kan komma att klassas som övervakningskameror". HFD's dom kan dock inte appliceras på varje unikt fall.

En sak som talar för att FPV utövande faktiskt inte omfattas av KÖL är §10 punk 1, där det framgår att kameror som används i för manövrering av fordon eller maskiner som ökar sikten/trafiksäkerheten inte omfattas av köl. Och det är ju just ett sikt-hjälpmedel i ett fordon som FPV kameran är. Rimligen faller dock en eventuell HD-kamera (som används för ren videoinspelning) på maskinen inom KÖL. Men möjligheten till olika tolkningar är många, och inte förrän lagen faktiskt har ändrats eller ett FPV-fall har prövats i domstol som vi har ett facit.

Externa länkar:


UAS-Licens för kommersiella aktörer

Oavanstående regler om kontrollzoner, KÖL samt spridningstillstånd gäller både hobbyister samt även kommersiella aktörer. Om man gör uppdrag för andra eller på annat sätt säljer tjänster med sin drönare krävs en UAS-licens. UAS-licenserna delas in i olika klasser och kategorier, bland annat efter vikt. Mer info om UAS-licenser finns på transportstyrelsens hemsida:

Externa länkar: